نما فراز مهرزاد

بایگانی پروژه ها - شرکت نما فراز مهرزاد

نمای فریم لس ساختمان کلاسیک خ سردار جنگل جنوب

نمای فریم لس ساختمان کلاسیک خ سردار جنگل جنوب

نمای فریم لس شیشه، همراه همیشگی ما در زندگی ، با اشکال، فرم ها و رنگ های مختلف، علاوه بر عبور نور، شفافیت و درخشندگی، نقش حفاظتی داشته و امکانات بی پایانی را در معماری مدرن فراهم می سازد ( نمای فریم لس ) . شرکت پرتو نما که همواره ...
نمای فریم لس ساختمان معاونت تجاری مخابرات

نمای فریم لس ساختمان معاونت تجاری مخابرات

نمای فریم لس شیشه، همراه همیشگی ما در زندگی ، با اشکال، فرم ها و رنگ های مختلف، علاوه بر عبور نور، شفافیت و درخشندگی، نقش حفاظتی داشته و امکانات بی پایانی را در معماری مدرن فراهم می سازد ( نمای فریم لس ) . شرکت پرتو نما که همواره ...
نمای فریم لس ساختمان اداری اشرفی اصفهانی

نمای فریم لس ساختمان اداری اشرفی اصفهانی

نمای فریم لس شیشه، همراه همیشگی ما در زندگی ، با اشکال، فرم ها و رنگ های مختلف، علاوه بر عبور نور، شفافیت و درخشندگی، نقش حفاظتی داشته و امکانات بی پایانی را در معماری مدرن فراهم می سازد ( نمای فریم لس ) . شرکت پرتو نما که همواره ...
نمای فریم لس ساختمان اداری مرزداران

نمای فریم لس ساختمان اداری مرزداران

نمای فریم لس شیشه، همراه همیشگی ما در زندگی ، با اشکال، فرم ها و رنگ های مختلف، علاوه بر عبور نور، شفافیت و درخشندگی، نقش حفاظتی داشته و امکانات بی پایانی را در معماری مدرن فراهم می سازد ( نمای فریم لس ) . شرکت پرتو نما که همواره ...
نمای کرتین وال ساختمان اداری ورزشگاه آزادی

نمای کرتین وال ساختمان اداری ورزشگاه آزادی

نمای کرتین وال نمای کرتین وال نوعی دیگر از نمای شیشه ای بوده که به جای استفاده از فریم آهنی از پروفیل های آلومینیوم استفاده و نما به صورت مشبک بوده و تلفیقی از آلومینیوم و شیشه می باشد . کرتین وال خود یک سازه محسوب می شود. این نوع مهندسی نما، ...
نمای کرتین وال ساختمان کشتی رانی بلوار شیان

نمای کرتین وال ساختمان کشتی رانی بلوار شیان

نمای کرتین وال نمای کرتین وال نوعی دیگر از نمای شیشه ای بوده که به جای استفاده از فریم آهنی از پروفیل های آلومینیوم استفاده و نما به صورت مشبک بوده و تلفیقی از آلومینیوم و شیشه می باشد . کرتین وال خود یک سازه محسوب می شود. این نوع مهندسی نما، ...
نمای کرتینوال و اسپایدر ساختمان درختی شهرک غرب

نمای کرتینوال و اسپایدر ساختمان درختی شهرک غرب

نمای کرتین وال نمای کرتین وال نوعی دیگر از نمای شیشه ای بوده که به جای استفاده از فریم آهنی از پروفیل های آلومینیوم استفاده و نما به صورت مشبک بوده و تلفیقی از آلومینیوم و شیشه می باشد . کرتین وال خود یک سازه محسوب می شود. این نوع مهندسی نما، ...
نمای کرتینوال و کامپوزیت ساختمان رویال سعادت آباد

نمای کرتینوال و کامپوزیت ساختمان رویال سعادت آباد

نمای کرتین وال نمای کرتین وال نوعی دیگر از نمای شیشه ای بوده که به جای استفاده از فریم آهنی از پروفیل های آلومینیوم استفاده و نما به صورت مشبک بوده و تلفیقی از آلومینیوم و شیشه می باشد . کرتین وال خود یک سازه محسوب می شود. این نوع مهندسی نما، ...
نمای کرتین وال مجتمع ورزشی کشتی رانی شیان

نمای کرتین وال مجتمع ورزشی کشتی رانی شیان

نمای کرتین وال نمای کرتین وال نوعی دیگر از نمای شیشه ای بوده که به جای استفاده از فریم آهنی از پروفیل های آلومینیوم استفاده و نما به صورت مشبک بوده و تلفیقی از آلومینیوم و شیشه می باشد . کرتین وال خود یک سازه محسوب می شود. این نوع مهندسی نما، ...
نمای کرتین وال ساختمان فرزانگان هشتگرد قدیم

نمای کرتین وال ساختمان فرزانگان هشتگرد قدیم

نمای کرتین وال نمای کرتین وال نوعی دیگر از نمای شیشه ای بوده که به جای استفاده از فریم آهنی از پروفیل های آلومینیوم استفاده و نما به صورت مشبک بوده و تلفیقی از آلومینیوم و شیشه می باشد . کرتین وال خود یک سازه محسوب می شود. این نوع مهندسی نما، ...
Call Now Button